26okt

Nieuwe subsidie voor beroepsopleiding stagiairs sociale advocatuur

Sociaal advocatenkantoren kunnen vanaf 1 december een subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in 2021 starten met de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten van de Nederlandse orde van advocaten. Deze subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding. Ongeveer 175 stagiairs kunnen hier gebruik van maken. De subsidie kent een plafond van € 2 miljoen. Wanneer dit bedrag is uitgeput, wordt de regeling gesloten.

BA subsidie - iStock-522717795Op voorstel van de NOvA heeft de Raad voor Rechtsbijstand een regeling opgesteld die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de beroepsopleiding voor advocatenkantoren uit de toevoegingspraktijk. “Dit geeft een belangrijke impuls aan de jonge aanwas onder sociaal advocaten”, aldus AR-lid Bernard de Leest (portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand). “Veel kantoren in de sociale advocatuur kunnen het zich niet meer veroorloven om nieuwe advocaten op te leiden. Dat brengt de continuïteit van de sociale advocatuur in gevaar. Daarom heeft de NOvA deze regeling voorgesteld.”

Aanvragen vanaf december
Aanvragen van de subsidie wordt mogelijk rond 1 december 2020, na publicatie van de volledige regeling. Om kantoren tijd te geven zich in te stellen op deze regeling, publiceert de RvR alvast de belangrijkste voorwaarden.

Belangrijkste voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn:

• de advocaat-stagiair dient op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst te zijn van het kantoor van de patroon;
• de patroon dient in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag een aantal toevoegingen te hebben verkregen dat minimaal gelijkwaardig is aan 30 toevoegingseenheden (waarbij 8 toegekende extra uren meetellen als 1 eenheid);
• naast de patroon dient een tweede advocaat bij de opleiding van de advocaat-stagiair betrokken te zijn, die ook moet voldoen aan het hierboven genoemde aantal toevoegingseenheden. Deze kan werkzaam zijn op het aanvragende kantoor, maar dat is niet vereist;
• aan de advocaat-stagiair dienen gedurende de driejarige stage minimaal 60 toevoegingseenheden te worden afgegeven;
• de aanvraag dient minimaal 8 weken voor de start van de beroepsopleiding te worden ingediend.

Inschrijven eerste cohort beroepsopleiding
Het inschrijven van advocaat-stagiairs voor het eerste cohort van de vernieuwde beroepsopleiding advocaten van de NOvA kan tot 31 december. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen over de vernieuwde beroepsopleiding.

Zie ook:
- Aanvraagformulier subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten (Raad voor Rechtsbijstand)
- Subsidie voor advocaat-stagiairs in stelsel van rechtsbijstand (Raad voor Rechtsbijstand)
- Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

2020