24mei

NOvA benadrukt belang van individuele beoordeling bij beperking vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënt

Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft vandaag gereageerd op het spoedadvies van de Raad van State naar aanleiding van twee amendementen die tijdens de behandeling van de Penitentiaire beginselenwet zijn ingediend. Deze amendementen hebben tot doel om auditief toezicht mogelijk te maken op gesprekken tussen een advocaat en een gedetineerde in de Extra Beveiligde Inrichting of op een Afdeling Intensief Toezicht.

De Afdeling advisering van de Raad van State stelt dat beide amendementen een inmenging op de vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde vormen en onverenigbaar zijn met de Grondwet, het EVRM en het Unierecht. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) waardeert het dat de minister voor Rechtsbescherming het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State volgt en met een wijzigingswetsvoorstel wil komen om beide amendementen terug te draaien. De NOvA steunt de oproep van de minister aan de Tweede Kamer om de eindstemming over het wetsvoorstel aan te houden tot het wijzigingswetsvoorstel is behandeld door de Tweede Kamer.

Maatwerk
In zijn brief benadrukt de minister het belang van maatwerk. De NOvA onderschrijft dat belang en adviseert de minister om in zijn wijzigingswetsvoorstel een individuele beoordeling op te nemen bij de voorgestelde maatregelen die de advocatuur raken. Dit betreft het visueel toezicht op gesprekken tussen advocaat en cliënt en het maximum van twee rechtsbijstandverleners. De NOvA heeft hier bij het indienen van het initiële wetsvoorstel op aangedrongen. De omstandigheden bieden de minister een nieuwe gelegenheid om maatwerk te leveren. Ook de Afdeling advisering van de Raad van State benadrukte onlangs opnieuw dat geen ruimte is voor generieke maatregelen die een beperking vormen op het recht op vertrouwelijke communicatie.

Meer informatie
Lees ook: Advies Raad van State geamendeerde wetsvoorstel Penitentiaire beginselenwet in lijn met standpunt NOvA

2024