29jan

NOvA: betere naleving coronamaatregelen in PI’s nodig, stop tijdelijk met meerpersoonscellen

De NOvA constateert in een brief aan minister Dekker voor Rechtsbescherming dat de coronamaatregelen nog niet in alle Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) voldoende worden nageleefd. Daarnaast adviseert de NOvA dringend het beleid rond het gebruik van meerpersoonscellen te herzien, in ieder geval zo lang de huidige situatie met een fors toenemend aantal besmettingen van gedetineerden voortduurt.

Corona gevangenis - iStock-1243352353Het is niet alleen in het belang van advocaten en hun cliënten maar ook in het belang van de maatschappij als geheel dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd.

De NOvA ontvangt in toenemende mate signalen van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en van individuele advocaten die zich zorgen maken over de veiligheid van hun cliënten, en over hun eigen veiligheid. Ondanks een recent advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is er vaak gebrek aan mondkapjes op plekken waar gedetineerden deze wel mogen dragen en worden gedetineerden nog steeds vervoerd zonder dat zij of medewerkers van DJI mondkapjes dragen. Ook vraagt de NOvA aandacht voor tekortkomingen in het bron- en contactonderzoek.

Stop tijdelijk met meerpersoonscellen
Een ander belangrijk punt van zorg is dat het beleid rond het gebruik van meerpersoonscellen naar aanleiding van het advies van het OMT niet is aangepast. Nog steeds zitten gedetineerden soms met 2 tot 6 personen in een cel, waardoor afstand houden onmogelijk is. Al eerder achtte de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) het gebruik van meerpersoonscellen tijdens de coronacrisis onverantwoord om die reden. De NOvA vraagt de minister dringend het beleid rond het gebruik van meerpersoonscellen (tijdelijk) te herzien.

Update
Op 25 februari reageerde de minister van Rechtsbescherming op de zorgen van de NOvA. In zijn brief laat de minister weten dat het dringende verzoek van de NOvA tot het tijdelijk niet gebruiken van meerpersooncellen niet wordt opgevolgd, dat nu overal mondkapjes beschikbaar zijn, maar ook dat hij de signalen van de NOvA over het bron- en contactonderzoek ‘zeer serieus’ neemt.

Zie ook:

2021