28mrt

NOvA juicht plannen versterking rechtsbijstand in voorfase strafproces toe

Het kabinet wil het recht op kosteloze rechtsbijstand in strafzaken uitbreiden. Verdachten kunnen in de nieuwe wettelijke regeling in de meeste gevallen slechts afstand doen van het recht op consultatiebijstand nadat zij door een advocaat zijn ingelicht over de gevolgen daarvan. Dit staat in het wetsvoorstel versterking rechtsbijstand in het strafproces. De NOvA zet zich hier al jaren voor in en juicht deze plannen toe.

Versterking rechtsbijstand  voorfase strafproces1937097268Nu kan een verdachte in veel gevallen afstand doen van rechtsbijstand zonder met een advocaat te hebben gesproken. Dat wil de wetgever veranderen. De NOvA onderschrijft het belang de toegankelijkheid van rechtsbijstand in de voorfase van strafzaken te versterken op de wijze zoals in het wetsvoorstel is gedaan. Dit heeft de beroepsorganisatie de minister voor Rechtsbescherming in een wetgevingsadvies laten weten.

Aandachtspunten
Daarnaast geeft de NOvA de wetgever ook nog wat aandachtspunten mee. Als verdachten pas afstand kunnen doen van het recht op consultatiebijstand nadat zij door een advocaat zijn ingelicht over de gevolgen daarvan, betekent dat een taakverzwaring voor advocaten die op de zogenoemde piketlijst staan. Het is in de uitvoering van belang dat steeds genoeg advocaten beschikbaar zijn om tijdig de benodigde bijstand te kunnen leveren.

Kosteloze bijstand
In het voorstel wordt ook de rechtsbijstand voor niet-aangehouden minderjarige en kwetsbare meerderjarige verdachten uitgebreid. Zij krijgen voortaan kosteloos een advocaat aangewezen die consultatie- en verhoorbijstand verleent. De NOvA vraagt de minister te (her)overwegen kosteloze bijstand voor ontboden meerderjarige, niet-kwetsbare verdachten in bepaalde gevallen bij wet te regelen. Op die manier blijven verdachten die onvoldoende draagkrachtig zijn niet verstoken van rechtsbijstand.

Meer informatie:
Wetgevingsadvies: Advies versterking rechtsbijstand in het strafproces

 

2024