4jul

NOvA vindt aangekondigde herijking niet voldoende en pleit voor noodinvestering sociale advocatuur

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil in 2025 een eenmalige, grootschalige herijking doorvoeren in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De NOvA vindt dat sociaal advocaten hiermee nog niet voldoende zijn geholpen. Wegens de acute zorgelijke situatie en in het belang van goede rechtsbijstand is een directe noodinvestering nodig. Daarnaast moet de indexeringsformule op korte termijn worden aangepast. De NOvA heeft dit de Tweede Kamer per brief laten weten.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosDe nood onder sociaal advocaten is nog altijd hoog en het is nu niet vanzelfsprekend dat advocaten een redelijk inkomen kunnen genereren. Dit heeft gevolgen voor het aanbod van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. De minister heeft de negende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand op 3 juli jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin schrijft hij dat hij in 2024 een periodieke herijking in gang gaat zetten. Op basis daarvan worden de vergoedingen – waar nodig – aangepast. Deze worden vervolgens periodiek doorgelicht. Het is daarbij van belang dat de minister vooraf financiering garandeert als uit de herijking naar voren komt dat vergoedingen uit de pas blijken te lopen. Deze specifieke toezegging is essentieel voor het perspectief van de sociale advocatuur. De NOvA wijst erop dat naast spoedige herijking ook de huidige inflatiecorrectie moet worden aangepast. Deze voldoet namelijk volstrekt niet: er wordt gebruik gemaakt van cijfers die twee jaar achterlopen, in een formule die de inflatiecorrectie ook nog eens dempt.

Noodinvestering
De NOvA laat de Tweede Kamer in een brief weten dat het de verantwoordelijkheid van de minister is te zorgen voor een duurzaam en toekomstbestendig stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De publiekrechtelijke beroepsorganisatie maakt zich grote zorgen over de manier waarop de minister deze verantwoordelijkheid neemt. In de gesprekken met het ministerie is veelvuldig gewezen op de urgentie van het realiseren van een passende vergoeding. De indexering van de tarieven is dit jaar 0,67 procent, terwijl de CPI in 2022 10 procent was. De NOvA pleit daarom voor een noodinvestering door middel van een overbruggingsregeling waarbij rekening wordt gehouden met een indexering van 10 procent. De NOvA heeft de afgelopen maanden veelvuldig gewezen op achterblijvende indexering en periodieke herijking, omdat dit broodnodig is om goede rechtsbijstand te blijven waarborgen.  

Meer informatie
- Reactie NOvA op kamerbrief ‘Plan van aanpak sociale advocatuur’ en negende voortgangsrapportage (4 juli 2023)
Negende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (3 juli 2023)
Dossier gefinancierde rechtsbijstand
- Artikel Volkskrant: Sociaal advocaten hebben zelf dringend financiële bijstand nodig (3 juli 2023)

2023