19jan

Oproep NOvA: investeer in stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Minister voor Rechtsbescherming en Tweede Kamer, wees zuinig op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en investeer daarin. Die dringende oproep doet de NOvA in het kader van het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire.

Euros en weegschaalDe afgelopen jaren is onverantwoord bezuinigd op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand door de vergoedingen voor advocaten te verlagen en indexaties te bevriezen. Hierdoor hebben advocaten in 2019 een lager punttarief dan in 2009. Al in 2017 constateerde de Commissie Van der Meer dat er is sprake van achterstallig onderhoud op het terrein van gefinancierde rechtsbijstand en dat de toegang tot het recht in het geding is. Sociaal advocaten ontberen daardoor toekomstperspectief en verlaten de advocatuur. De aantrekkelijkheid voor het vak voor jonge juristen neemt af. Erger nog: rechtzoekenden komen in de knel. Dat blijkt eens en te meer uit de kinderopvangtoeslagaffaire, waarover de Tweede Kamer vandaag debatteert.

Dringende oproep
In dit licht doet de NOvA een dringende oproep aan de Tweede Kamer en de toekomstige minister voor Rechtsbescherming en volksvertegenwoordigers:

1. Wees zuinig op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en investeer daarin.
2. Toets wetsvoorstellen niet alleen op sec juridische aspecten maar ook op consequenties voor de rechtsbescherming.
3. Introduceer gedurende drie jaar na invoering van de wet elk jaar een wettelijke quickscan-verplichting voor de verantwoordelijke minister.
4. Laat in het volgend kabinet een minister voor Rechtsbescherming terugkeren, maar dan met de juiste agenda en toereikende middelen.

Meer informatie
- Tweede Kamerbrief NOvA: toeslagenaffaire en toegang tot het recht (18/01/2021)
- Bijlage bij Tweede Kamerbrief NOvA: inzet NOvA door de jaren heen (18/01/2021)
- Tijdlijn: inzet NOvA 2013-2021 voor stelsel van gefinancierde rechtsbijstand 

 

2021