7jul

Paralegals ook inzetbaar bij toevoegingszaken

Vanaf 1 januari 2021 mogen sociaal advocaten paralegals inzetten voor rechtsbijstand aan rechtzoekenden. In de betalende praktijk was het inzetten van paralegals al toegestaan conform Gedragsregel 13. In de toevoegingspraktijk was dit nog niet mogelijk in verband met de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. Daar komt nu verandering in.

Euros en weegschaalDe NOvA is positief over de uitbreiding van de mogelijkheid voor sociaal advocaten om hun bedrijfsvoering naar eigen inzicht efficiënt in te richten. De NOvA verwacht echter dat inzet van paralegals in het stelsel pas kan werken als er weer perspectief ontstaat voor kantoren in het stelsel. Zonder herijking van de vergoedingen per zaak is de inzet van een paralegal voor veel kantoren niet haalbaar. De NOvA blijft daarom aandringen op de uitvoering van scenario één van het rapport Van der Meer.

Altijd onder verantwoordelijkheid advocaat
Het inschakelen van paralegals vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de advocaat binnen de kaders van Gedragsregel 13. Die gedragsregel bepaalt dat het de advocaat toegestaan is voor de uitvoering van de opdracht in overleg met de cliënt zo nodig hulppersonen in te schakelen indien de advocaat is overtuigd dat zij daartoe bekwaam zijn en hij het terrein waarop zij dit mogen doen heeft afgebakend. De advocaat blijft tegenover zijn cliënt voor de uitvoering van de opdracht verantwoordelijk. Paralegals kunnen zich niet onder eigen naam inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Het is sinds dit jaar al mogelijk om advocaat-stagiairs aan toevoegingen te laten werken onder verantwoordelijkheid van de advocaat die de toevoeging heeft aangevraagd.

Zie ook:

2020