1jun

Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden

Het kabinetsstandpunt dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, getuigt niet van de ambitie om gefinancierde rechtsbijstand duurzaam te organiseren. Niet het belang van gespecialiseerde rechtsbescherming staat centraal, maar de introductie van een verplichte 'opnamestop' voor advocaten.

Dat is de teleurstellende constatering van de NOvA na bestudering van het voorstel. Een voorstel dat vooral rechtzoekenden dupeert en de kwalitatief verantwoorde bijstand door advocaten onnodig bemoeilijkt.

Op dit moment mag een advocaat voor maximaal 2000 punten gefinancierde bijstand verlenen. Het kabinet-voorstel wil de puntengrens voor meer dan de helft halveren naar 900 punten. Dat betekent voor veel advocaten dat ze ruim de helft van hun toevoegingspraktijk moeten afstoten en "nee" moeten verkopen aan rechtzoekenden. Ook zal de 900 punten grens betekenen dat er meer advocaten komen die minder gespecialiseerd zijn. Juist specialisatie is een belangrijk vereiste voor kwalitatief goede dienstverlening. “De voorgenomen urengrens betekent het einde voor gespecialiseerde sociaal advocaten die juist de meest kwetsbare rechtzoekenden helpen”, zegt Bart van Tongeren, algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Het is van belang een duurzaam stelsel van toegang tot het recht te hebben voor de rechtzoekenden van vandaag en morgen.

Het huidige stelsel is onder druk komen te staan door reeds doorgevoerde en nieuwe bezuinigingsronden. Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft onlangs aangegeven dat er jaarlijks 66 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het stelsel. De realiteit is echter dat er in 2021 alsnog 37 miljoen euro wordt bezuinigd op toevoegingen. “Voorlopig zijn we nog ver verwijderd van een toekomstbestendige oplossing ondanks het feit dat er in het kabinetstandpunt op een enkel punt tegemoet gekomen is aan bezwaren vanuit de advocatuur”, licht Van Tongeren toe.

Volgens de NOvA is het duidelijk dat het rapport Barkhuysen geen enkele rol van betekenis heeft gespeeld bij de totstandkoming van het huidige plan. “Erger nog, veel onderdelen uit het rapport van de commissie Wolfsen zijn overgenomen zonder duidelijke uitwerking. Hierdoor is het zo goed als onmogelijk een afgewogen beslissing te nemen over een stelsel dat toekomstbestendig moet zijn en bovendien meebeweegt met ontwikkelingen in wet- en regelgeving,” benadrukt Van Tongeren. “Daarom roepen wij het parlement op geen overhaaste beslissingen te nemen over een stelsel dat zo’n belangrijke plek in de rechtsstaat inneemt, en dat voor de meest kwetsbare burgers de enige mogelijkheid biedt hun recht te halen.”

Informatie voor de pers:

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse orde van advocaten:
- Robert Veldhoen, 06-13255986, r.veldhoen@advocatenorde.nl

Lees meer over gefinancierde rechtsbijstand op rechtsbijstandjuistnu.nl.

2016