15mrt

Reactie NOvA op pilot Raad voor rechtsbijstand en LegalGuard

De NOvA heeft kennis genomen van de pilot die de Raad voor rechtsbijstand (RvR) en LegalGuard samen gaan uitvoeren in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De pilot heeft betrekking op 750 consumentenzaken.

De NOvA is kort voor de start geïnformeerd over deze pilot. De RvR mag een dergelijke pilot uitvoeren op basis van artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand. De algemene raad is niet ingegaan op de uitnodiging om op bestuurlijk niveau deel te nemen aan de pilot. Wel zal een beleidsadviseur van de NOvA als waarnemer deelnemen aan de klankbordgroep. Deze zal letten op zaken als mogelijke belangenverstrengeling en het in stand houden van de vrije advocaatkeuze en hierover rapporteren.

2019