16jun

Rechtsbijstand: Tweede Kamer wil snel overleg over brief minister Blok inzake Teeven

De Tweede Kamer heeft besloten om volgende week donderdag 22 juni al schriftelijk overleg te voeren over de brief van minister Blok van VenJ van 30 mei.

In deze brief werd ingegaan op de uitlatingen van voormalig staatssecretaris Teeven. De staatssecretaris zou tijdens een interview hebben gezegd dat de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand waren gemotiveerd vanuit de wens om de verdediging van verdachten af te zwakken. Minister Blok liet in zijn brief onder andere weten naar aanleiding hiervan het niet nodig te achten om de effecten van de per 1 februari 2015 ingevoerde bezuinigingen te evalueren.

De NOvA heeft er deze week bij de Tweede Kamer op aangedrongen op korte termijn overleg te voeren over de brief van minister Blok. De vaste commissie voor Veiligheid & Justitie heeft hiermee ingestemd. De Kamer was van plan de brief van de minister betrekken bij het wetsvoorstel 'Duurzaam stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand’. Dit wetsvoorstel is echter nog niet aan de Kamer verstuurd. Dat zou dus betekenen dat de door de advocatuur zo gewenste en noodzakelijk bevonden evaluatie er niet op korte termijn komt. In het kader van de formatie is het immers maar de vraag wanneer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

2017