• 5jan

   Advocaten kunnen bezoekadres in Handelsregister KvK laten afschermen

   Op 15 december 2022 is het aangepaste artikel 51 Handelsregisterbesluit in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk om een bezoekadres in het Handelsregister af te schermen bij een concrete bedreiging, of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening. Het ‘zijn van advocaat’ is voldoende om voor afscherming in aanmerking te komen. De NOvA heeft hierover op 2 januari een convenant met de Kamer van Koophandel afgesloten.

   2023 lees meer
  • 1dec

   NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

   Het weerbaarheidspakket dat de NOvA sinds 2020 aanbiedt om de weerbaarheid van advocaten te vergroten, blijft ook volgend jaar kosteloos beschikbaar voor advocaten. Dit omvat de reguliere weerbaarheidstraining, de weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten , de veiligheidsscan en de noodtelefoon/noodknop. De komende periode worden hier extra onderdelen aan toegevoegd.

   2022 lees meer
  • 31okt

   Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

   In het kader van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning is recent een tweetal wetenschappelijke onderzoeken gestart door de Universiteit Leiden in opdracht van de NOvA. Het gaat om onderzoeken naar de impact en mogelijke uitbreiding van de kroongetuigenregeling en naar het gebruik van PGP-telefoons en andere identiteitsversluierende middelen door advocaten.

   2022 lees meer
  • 27sep

   Alle geheimhoudernummers van advocaten ook naar DJI en AIVD/MIVD

   Het college van afgevaardigden heeft vandaag de ‘Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD’ vastgesteld. Dit betekent dat de NOvA vanaf 1 januari 2023 alle geheimhoudernummers van advocaten automatisch deelt met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en zodra mogelijk met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD/MIVD). Het doel hiervan is het vertrouwelijk contact tussen advocaten en hun cliënten te waarborgen.

   2022 lees meer
  • 20sep

   Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee

   In opdracht van de NOvA heeft I&O Research onderzoek gedaan naar vormen van agressie bij advocaten. De bevindingen zijn voor de NOvA confronterend. De helft van de advocaten maakte in de afgelopen twaalf maanden ten minste één vorm van agressie mee. Vier op de tien maakten zelfs meerdere incidenten mee. 37% beoordeelde het incident dat zij meemaakten als (zeer) ernstig.

   2022 lees meer