22apr

Samenwerking binnen de balie

De NOvA organiseert binnenkort een reeks online bijeenkomsten om de samenwerking tussen grote kantoren en sociaal advocaten verder te stimuleren en nieuwe initiatieven te delen. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en kunnen contacten worden gelegd voor samenwerking. Daarbij worden ook de lokale orden betrokken.

OverlegDe bijeenkomsten worden voorgezeten door voormalig algemeen deken en partner bij Van Doorne, Walter Hendriksen en Bernard de Leest, lid van de algemene raad en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. De afgelopen periode hebben zij met allerlei betrokkenen ideeën besproken voor samenwerking tussen sociaal advocaten en grote kantoren.

Voordelen van samenwerking
De laatste jaren is er een toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij de sociale advocatuur. Zij voelen de noodzaak om een bijdrage te leveren aan de toegang tot het recht nu het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand onder grote druk staat en veel sociale kantoren het moeilijk hebben. Daarnaast zien zij ook de voordelen van samenwerking voor hun eigen praktijkvoering. Bijvoorbeeld door stagiairs in te zetten bij sociale kantoren om proceservaring op te doen onder begeleiding van een sociaal advocaat. Daarmee biedt samenwerking voordeel voor alle partijen. Reden voor de NOvA om deze vormen van samenwerking te stimuleren en landelijk uit te bouwen.

Eerste bijeenkomst: Amsterdam, Noord-Nederland en Gelderland
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 mei om 15.00 uur voor advocaten uit de arrondissementen Amsterdam, Noord-Nederland en Gelderland. Tijdens dit webinar geven we een presentatie van de ideeën die tot dusverre zijn opgehaald en geven we voorbeelden van initiatieven die reeds succes hebben. Wilt u hieraan meedoen? Lees voor meer informatie de uitnodigingsbrief en meld u aan via samenwerking@advocatenorde.nl. De overige arrondissementen volgen in de komende maanden.

2021