15mei

Sanctiebeleid Gevangeniswezen naar meer persoonlijke aanpak

De Divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (DJI/JenV) heeft wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de sanctiekaart en de praktijk daarover geïnformeerd.

Sanctiekaart gevangenisDe sanctiekaart formuleerde een maximale disciplinaire straf voor ongewenst gedrag van een gedetineerde. Doel van de kaart was om het sanctiebeleid binnen de diverse inrichtingen meer te uniformeren. Volgens de directeur Gevangeniswezen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de sanctiekaart zijn doel bereikt en zijn verworvenheden in de praktijk verankerd.

Herijkte sanctiekaart
De toenemende verharding en toename van geweld tegen personeel en bij gedetineerden onderling en aanwezigheid van contrabande zou vragen om ‘maatwerk’. De sanctiekaart zal op termijn verdwijnen en een meer persoonlijke aanpak komt centraal te staan. Omdat volledige afschaffing op dit moment nog niet opportuun wordt geacht wordt een herijkte sanctiekaart gepresenteerd.

2019