19sep

Self-assessment: reflecteren op je eigen functioneren

In navolging van diverse buitenlandse orden biedt de NOvA advocaten volgend jaar een nieuwe innovatieve tool aan, waarmee advocaten de mogelijkheid hebben om een beeld te krijgen van hun eigen functioneren. Begin volgend jaar start voor een kleine groep deelnemers een pilot met het zogeheten ‘self-assessment’. Op basis van de uitkomsten wordt de digitale self-assessmenttool geoptimaliseerd en eind 2020 kosteloos en op vrijwillige basis beschikbaar gesteld.

Self-assessmentIn onder meer de Verenigde Staten en Canada bestaat het al langer: advocaten die met behulp van een online tool reflecteren op hun eigen handelen als professional. De positieve ervaringen vanuit de advocatuur daar heeft de NOvA doen besluiten deze vorm van zelfbeoordeling ook in Nederland te introduceren. De NOvA geeft hiermee invulling aan een integrale kwaliteitsbenadering.

Vrijwillig en kosteloos
De self-assessment dient als extra stimulans om de kwaliteit en het imago van de advocatuur verder te bevorderen. Centraal staat het eigen inzicht en de zelfontplooiing van de advocaat. In de nieuwe beroepsopleiding is er veel aandacht voor ethiek en vaardigheden. Dit zal in de self-assessmenttool uitgebreid terugkomen. Ook zal aandacht worden besteed aan de interactie met en perceptie van de cliënt en het publiek. Gebruik van de self-assessmenttool is op vrijwillige basis en kosteloos.

Klankbordgroep
De self-assessmenttool van de NOvA is momenteel in ontwikkeling. Een klankbordgroep van advocaten denkt mee over de nadere invulling ervan, evenals verschillende onderwijsexperts. Daarnaast zijn in de workshop self-assessment tijdens de Landelijke Ordendag op 5 september interessante inzichten en invalshoeken bij de lokale orden opgehaald. De verwachting is dat advocaten eind 2020 de self-assessmenttool kunnen gebruiken.

2019