24dec

Start subsidieregeling experiment echtscheiding

In februari 2022 gaat de Raad voor Rechtsbijstand van start met de subsidieregeling experiment echtscheiding. De NOvA, het Juridisch Loket, de MfN, vFAS en Uitelkaar.nl hebben deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden van die regeling via de werkgroep experiment scheiden.

Scheiden - iStock-1286301474Het doel van de regeling is om te onderzoeken wat nodig is om rechtzoekenden zo adequaat mogelijk te helpen bij hun (complexe) echtscheiding, waarbij een passende vergoeding wordt betaald zodat kwalitatief goede rechtsbijstand kan worden verleend.

De subsidieregeling wordt nu nog vormgegeven. De inschrijving voor de regeling gaat waarschijnlijk medio februari 2022 van start. Op 11 en 13 januari 2022 organiseert de Raad voor Rechtsbijstand digitale bijeenkomsten voor geïnteresseerde advocaten en mediators. U kunt zich hiervoor opgeven via scheiden@rvr.org. Zodra meer informatie bekend is, zoals de definitieve voorwaarden voor deelname, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

2021