24mrt

Steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekendgemaakt

Sociaal advocaten kunnen op korte termijn aanspraak maken op een voorschotregeling gerelateerd aan het aantal eerder afgegeven toevoegingen. Daarnaast komt er een zittingstoeslag voor schriftelijke zittingen en mag er in extra-uren-zaken (EXU) tussentijds worden gedeclareerd. Deze maatregelen zijn bedoeld als steun voor de sociale advocatuur en zijn aanvullend op de al eerder genomen maatregelen voor ondernemers.

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) probeert deze maatregelen zo snel als mogelijk door te voeren. De NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben de afgelopen tijd overlegd over steunmaatregelen voor de sociale advocatuur tijdens de coronacrisis. Begin deze week is het geschatte inkomensverlies door de NOvA in kaart gebracht via een inventarisatie bij de specialisatieverenigingen. Dat heeft geleid tot de volgende maatregelen:

  • Voorschotregeling van 50%:
    De Raad werkt een voorschotmaatregel uit, gerelateerd aan het aantal eerder afgegeven toevoegingen in de periode 01-09-2019 tot 01-12-2019. Momenteel zijn de voorwaarden en de bijzonderheden waaronder een voorschot aangevraagd kan worden en de wijze van uitvoering in voorbereiding. Er komt een formulier op de website van de RvR waarmee u het voorschot kunt aanvragen.
  • Zittingstoeslag voor schriftelijke zitting:
    Een procedure en een eerste zitting vallen als gebruikelijk onder de forfaitaire vergoeding. Wordt in een zaak, door de coronamaatregelen, een tweede behandeling schriftelijk afgedaan waar normaal gesproken een zitting zou plaatsvinden, dan kan een zittingstoeslag verleend worden.
  • Eerdere of tussentijdse uitbetaling in EXU-zaken: 
    Normaal gesproken kan pas na beëindiging van rechtsbijstand of na toekenning van een vervolgverzoek extra uren, een aanvraag tot vaststelling van de extra uren vergoeding ingediend worden. Bij wijze van uitzondering kan een extra uren zaak tussentijds gedeclareerd worden indien noodzakelijk.

Zodra de ingangsdatum en de nadere uitwerking bekend zijn, zal de RvR hierover publiceren. Deze steunmaatregelen voor de sociale advocatuur gelden voor de korte termijn. De RvR beraadt zich op eventuele maatregelen voor de langere termijn. Ook hierbij is de NOvA bij betrokken.

Zie ook:
Aanvullende maatregelen gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten en mediators in verband met corona (RvR)
Dossier Coronacrisis
Dossier Gefinancierde rechtsbijstand

2020