11feb

Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

Om de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te stimuleren is de Raad voor Rechtsbijstand, op initiatief van de NOvA, eind 2020 gestart met de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten. Na de eerste subsidieronde voor advocaat-stagiairs die in maart starten met de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA, kunnen sociaal advocatenkantoren nu ook subsidie voor het tweede cohort in september aanvragen.

BA subsidie - iStock-522717795In de eerste subsidieronde van de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten zijn ongeveer 100 subsidies toegekend. Omdat er in totaal 175 subsidies te vergeven zijn, kunnen in de tweede ronde nog ongeveer 75 aanvragen van sociaal advocatenkantoren gehonoreerd worden.

Tussentijdse evaluatie
Een tussentijdse evaluatie leert dat de regeling voorziet in een grote behoefte bij de sociale advocatuur en daarmee succesvol genoemd kan worden. Ook blijken de toegekende subsidies op evenredige wijze verdeeld over de arrondissementen en over de rechtsgebieden.

Meer informatie
Kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand voor de belangrijkste voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen en het aanvraagformulier.

2021