8apr

NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

De Nederlandse orde van advocaten en de (specialisatie)verenigingen vragen in een brief aan informateur Tjeenk Willink aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand tijdens de gesprekken met potentiële coalitiepartners. Sociaal advocaten en daarmee de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden staan al jaren fors onder druk.

Euros en weegschaalOm te zorgen dat die rechtsbescherming gewaarborgd blijft, vragen de NOvA en de (specialisatie)verenigingen om de volgende maatregelen mee te nemen bij de formatie:

1. Investeer in adequate vergoedingen voor rechtsbijstand
De Toeslagenaffaire heeft laten zien hoe ongelooflijk belangrijk de laagdrempelige toegang tot goede gefinancierde rechtsbijstand is als onderdeel van een goed werkende rechtsstaat. Om te zorgen dat die rechtsbescherming gewaarborgd blijft, vragen de NOvA en de (specialisatie)verenigingen om jaarlijks €150 miljoen te investeren in een adequate vergoeding voor rechtsbijstand. Een investering is uiteindelijk ook voordeliger voor de samenleving, zo blijkt uit rapporten van de Wereldbank en de International Bar Association.

2. Investeer in nulde- en eerstelijns rechtshulp
Daarnaast vragen de NOvA en de specialisatieverenigingen om te investeren in de nulde- en eerstelijns rechtshulp. Hier kunnen rechtzoekenden advies krijgen of doorverwezen worden naar andere instanties of een advocaat. Het project Samenwerken in de eerste lijn laat zien dat investeren in een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn ertoe leidt dat rechtzoekenden beter en sneller worden geholpen naar een passende oplossing.

3. Investeer in jonge aanwas
Ten slotte pleiten de NOvA en de specialisatieverenigingen om kwalitatief goede rechtsbijstand te behouden door te blijven investeren in jonge aanwas. Advocaat-stagiairs zien op dit moment weinig toekomst in de sociale praktijk wegens de lage vergoedingen en de sociale advocatenkantoren hebben onvoldoende middelen om stagiairs in dienst te nemen. In combinatie met de vergrijzing komt hierdoor de toegang tot de rechter extra onder druk te staan. Deze regeling voorziet in een behoefte, is zeer succesvol gebleken en dient structureel te worden om te waarborgen dat rechtzoekenden ook in de toekomst verzekerd zijn van kwalitatief goede rechtsbijstand.

Specialisatieverenigingen
De oproep aan de informateur is naast de NOvA ondertekend door de volgende (specialisatie)verenigingen:

• Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
• Vereniging Advocatenbelangen (VA)
• vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
• Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
• Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
• Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
• Vereniging van Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN)
• Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
• Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
• Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)
• vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Nederland (vPAN)
• Rotterdamse vereniging BOPZ (RVBA)
• Vereniging van TBS-advocaten
• Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
• Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten (NVA)
• Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
• Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
• Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsrecht advocaten (SSZ)
• Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
• Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
• Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA)
• Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)
• Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A)
• Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)

Update 30/04/2021
- Meerderheid Tweede Kamer wil structureel extra geld voor sociale advocatuur 
- Informateur Tjeenk Willink brengt verslag uit bij de Kamervoorzitter. ‘Ook een betere toegang tot het recht, juist van burgers in een kwetsbare positie die vaak van de overheid afhankelijk zijn, moet aan herstel van vertrouwen bijdragen.’

2021