8feb

Toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij sociale advocatuur

Tijdens het algemeen overleg met de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op 20 januari liet minister Dekker doorschemeren grote advocatenkantoren desnoods te willen dwingen tot meer solidariteit met sociale kantoren. De NOvA vindt dat het in stand houden van een toegankelijk stelsel van gefinancierde rechtsbijstand primair een overheidstaak is die is vastgelegd in de grondwet.

Zuidas Houthoff - iStock-1169936975Verder is het zo dat de toevoegingspraktijk specifieke competenties vereist, ervaring en kennis van het sociale domein en betrokken instanties. Advocaten die op toevoegingsbasis werken, moeten naast de kwaliteitsvereisten die de NOvA stelt ook voldoen aan onder meer de inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand. De sociaal advocaat beschikt daardoor over kennis, expertise en specifieke omgangsvaardigheden die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn bij advocaten die in de commerciële praktijk werken.

Tegelijk ziet de NOvA een toenemende betrokkenheid van grote kantoren bij de sociale advocatuur. Deze kantoren zien de noodzaak om een bijdrage te leveren aan de toegang tot het recht, nu het stelsel al jaren onder grote druk staat en veel sociale kantoren het moeilijk hebben. Er bestaan al diverse initiatieven. Een voorbeeld daarvan is dat advocaat-stagiairs van grote kantoren ingezet worden bij sociale kantoren. Zij leveren daarmee een bijdrage aan de sociale praktijk en doen proceservaring op onder begeleiding van een sociaal advocaat.

Het komende jaar wil de NOvA dit soort initiatieven verder uitbouwen en intensiveren. Walter Hendriksen, oud-algemeen deken en partner bij Van Doorne, is hier in de rol van ‘kwartiermaker’ nauw bij betrokken. Hij zal bruikbare ideeën inbrengen in verder overleg met diverse vertegenwoordigers van grote kantoren in Nederland.

2021