2sep

Vergoedingen voor schriftelijk horen asielzaken

Per 27 juli jl. worden asielaanvragen van vóór 1 april 2020 schriftelijk gehoord door de IND. De huidige vergoedingensystematiek van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor de asielprocedure voorziet niet geheel in de werkzaamheden voor de advocaat bij het schriftelijk horen. Daarom heeft de RvR in overleg met de NOvA de vergoedingensystematiek aangevuld.

Asiel iStock-544131938In de nieuwe aangevulde systematiek krijgt de advocaat 2 tot 4 punten naast de vergoeding die wordt afgegeven voor de A.A.-procedure. Het aantal punten hangt af van deelname aan het schriftelijk verhoor en het verdere verloop van de procedure. Voor enkel deelname aan het schriftelijk gehoor zonder opvolgende A.A.-procedure volgt een vergoeding van 8 punten.

Meer informatie
Kijk voor een uitleg over welke zaken in aanmerking komen, het verloop van de procedure en de vergoedingensystematiek op de website van de RvR. Vragen over de vergoeding stelt u aan de RvR. Hebt u vragen over de procedure van schriftelijk horen, dan kunt u contact opnemen met de IND.

2020