23jun

Verordening en Regeling op de advocatuur gewijzigd

Het college van afgevaardigden heeft op 19 april 2017 de Verzamelverordening 2016 vastgesteld. De algemene raad heeft op 6 juni 2017 de Verzamelregeling 2016 vastgesteld. Hiermee wijzigt de Verordening op de advocatuur (Voda) en de Regeling op de advocatuur (Roda) met ingang van 1 juli 2017 op onderdelen.

Verordening op de advocatuur
De belangrijkste wijzigingen in de Voda zijn de verduidelijking en lichte beperking van de compensatieregeling (artikel 4.4), de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie civiele cassatie en de verduidelijking van de toegang tot de beroepsopleiding (artikel 3.16). Daarnaast wijzigt de toelichting op de Voda als gevolg van het Wijzigingsbesluit toelichting Voda 2016.

Regeling op de advocatuur
De belangrijkste wijzigingen via de Verzamelregeling 2016 betreffen het Examenreglement beroepsopleiding advocaten 2015. Artikel 8, derde lid, vervalt, zodat de toetsontwikkelteams ook betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van het onderwijs van de beroepsopleiding. Daarnaast wijzigt artikel 16, eerste en derde lid, waardoor stagiaires de toetsen binnen hun stagetermijn kunnen doen.

Alle wijzigingen zijn vanaf 1 juli 2017 bijgewerkt in de integrale tekst van de Voda en de Roda.

 

2017