21jun

Verordening op de kwaliteitstoetsen aangenomen

De algemene raad is zeer verheugd dat een breed gedragen verordening met betrekking tot de inrichting van kwaliteitstoetsen voor advocaten is aangenomen in de collegevergadering van 21 juni.

Alle advocaten zijn straks gehouden elk jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Deze kwaliteitsimpuls is mede in het belang van de rechtzoekende.

Voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is een formele wetswijziging nodig. De NOvA hoopt dat deze snel kan plaatsvinden.

2017