18apr

‘Zoek een advocaat’ op 1 juli live

Sinds 1 januari hebben bijna 4.000 advocaten zich geregistreerd in het nieuwe rechtsgebiedenregister. Dit register vormt de bron voor de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’. Deze gaat op 1 juli live voor het publiek en vervangt het huidige ‘Vind een advocaat’.

Advocaten die zich nog niet hebben geregistreerd zijn na 1 juli wel vindbaar, maar alleen op naam. Als het rechtsgebiedenregister straks volledig gevuld is, biedt de zoekmachine een compleet beeld van advocaten en hun rechtsgebied(en). 

Om de nieuwe zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ bekend te maken bij het publiek zullen diverse communicatiemiddelen worden ingezet. De communicatie richt zich zoveel mogelijk op plaatsen waar een rechtzoekende met een juridische vraag terecht kan.

De grafiek hieronder geeft de regionale spreiding per arrondissement weer van het aantal geregistreerde advocaten (per 10-04-2019).

 Grafiek

Rechtsgebiedenregister
Iedere advocaat moet zich na zijn stage in het rechtsgebiedenregister registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebieden. Registratie kan pas nadat per geregistreerd rechtsgebied 10 opleidingspunten zijn behaald. Dit komt voort uit de nieuwe regelgeving met betrekking tot kwaliteitsbevorderende maatregelen die sinds begin van het jaar van kracht is.

Meer informatie
De NOvA heeft de afgelopen tijd veel vragen ontvangen over de verplichte opleidingspunten en de registratie. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop hebben we op een rij gezet. 

2019