19jul

Zorg NOvA over stelselherziening onveranderd groot

Het noodzakelijke onderhoud aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is, allerlei rapporten en aanbevelingen ten spijt, niet op gang gekomen waardoor het stelsel al jarenlang piept en kraakt. Er moet op korte termijn verbetering optreden. Voor de sociaal advocaten die zich dag in dag uit inzetten voor een goede rechtsbedeling terwijl hen het water aan de lippen staat, is dat noodzakelijk.

Het probleem is acuut en urgent en zet de toegang en kwaliteit van de dienstverlening onder onacceptabele druk. Dat schrijft de algemene raad in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op de voortgangsbrief van minister Dekker. Lees de zienswijze van de NOvA in de brief aan de Tweede Kamer.

De NOvA blijft zich inzetten voor een stelsel met laagdrempelige toegang tot de rechter voor iedereen en wijst er wederom op dat de noodzaak van een ingrijpende wijziging nog steeds niet is aangetoond. De NOvA voelt zich verantwoordelijk voor een goed werkend stelsel waarin iedereen in Nederland zich verzekerd weet van de toegang tot de rechter.

Meer informatie
- Bijlage 1: Nadere uitwerking standpunten NOvA
- Bijlage 2: Voor Goede Rechtshulp, 5 voorstellen van de NOvA om het huidige stelsel te verbeteren
- Infographic

Infographic Goede rechtsbijstand juli 2019

2019