Vakbekwaamheid opleiding (PO)

Na afronding van de beroepsopleiding advocaten zal de advocaat zijn professionele kennis en kunde voor zijn praktijk relevante rechtsgebieden moeten onderhouden. In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is bepaald dat de advocaat jaarlijks minimaal 20 opleidingspunten moet halen. Het behalen van de opleidingspunten is een middel voor het onderhouden van de vakbekwaamheid. Het staat de advocaat vrij, en het is vanuit het oogpunt van vakbekwaamheid en kwaliteit aan te bevelen, om meer opleidingspunten te behalen.

Opleidingspunten
De advocaat kan overal in de markt opleidingspunten behalen. Dit kan bij niet-erkende opleidingsinstellingen en bij erkende opleidingsinstellingen. Het voordeel van de erkende opleidingsinstelling is dat het bewijs van deelname met vermelding van het puntenlogo van de NOvA voldoende is voor het aantonen van het behalen van de opleidingspunten. Erkende opleidingsinstellingen hebben namelijk een kwaliteitstraject doorlopen. Met andere woorden; in plaats van individuele controle achteraf heeft vooraf een systeemcontrole op de vereisten uit de regelgeving plaatsgevonden, waardoor advocaten minder bewijslast hebben en daardoor zekerheid hebben over het voldoen aan de regelgeving. Erkende opleidingsinstellingen kunnen hun cursusaanbod vermelden in de de databank Erkend Cursusaanbod Advocatuur.