specialisatieverenigingen

Advocaten op bijna ieder rechtsgebied hebben zich verenigd in eigen specialisatieverenigingen. Bij deze verenigingen kunnen rechtzoekenden terecht voor de advocaten die het beste passen bij hun specifieke problemen.

Via een vereniging vindt een rechtzoekende bijvoorbeeld gemakkelijk een advocaat die gespecialiseerd is in alimentatie, een letselschadeadvocaat of de beste advocaat bij op het gebied van arbeidsrecht. 

De NOvA registreert specialisatieverenigingen die voldoen aan de vereisten uit artikel 2 van de Leidraad registratie specialisatieverenigingen. Advocaten kunnen alleen hun lidmaatschap van die verenigingen opvoeren in Mijn Orde voor vermelding op Zoek een advocaat.

Bij een aantal verenigingen staat het keurmerk specialisatieverenigingen vermeld. Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging die dit keurmerk toegekend heeft gekregen. Advocaten(kantoren) kunnen het beeldmerk opvragen bij de betreffende specialisatievereniging.

Overzicht van de door de NOvA geregistreerde specialisatieverenigingen
(deze verenigingen zijn ook terug te vinden op de website Zoek een advocaat)