Aanvraagprocedure gemachtigden

Advocaten kunnen anderen machtigen om namens hen handelingen te verrichten door in te loggen op applicaties (zoals Mijn Orde, digitale diensten Rechtspraak, de Hoge Raad, Raad van State of het besloten deel van de websites van de lokale orden). Gemachtigden kunnen medewerkers of advocaten zijn, van hetzelfde kantoor als waar de advocaat werkt of van een ander kantoor.

Om machtigingen aan een andere persoon te geven logt de advocaat in op het advocatenpasportaal, gaat naar ‘Beheer advocaat’ en doorloopt het proces ‘Nieuw persoon machtigen’.

Om machtigingen aan een medewerker te geven heeft de medewerker een eigen advocatenpas of app nodig. Nadat de pas verstrekt of app geactiveerd is, moet iedere advocaat expliciet opgeven welke machtiging hij/zij verstrekt aan de gemachtigde medewerker. 

Stappenplan aanvragen advocatenpas of -app voor medewerkers
Deze aanvraag kan alleen worden uitgevoerd door een advocaat die op hetzelfde kantoor/vestiging werkt als de medewerker. 

1. Aanvraag G-nummer De advocaat meldt de medewerker aan via Mijn Orde.

De advocaat ontvangt per e-mail een G-nummer voor de medewerker.
Log in op Mijn Orde, ga naar ‘Wijzigingen doorgeven’ en kies voor ‘Ik wil de gemachtigden van mijn kantoor beheren’. En ga daarna naar ‘Ik wil een nieuwe gemachtigde voor mijn kantoor opvoeren’. Hier kan de nieuwe gemachtigde aangemeld worden.
2. Toestemming voor pasaanvraag De advocaat moet toestemming geven voor het aanvragen van een advocatenpas of app voor de medewerker.

De medewerker ontvangt per post een toegangscode
Log in op het advocatenpasportaal, ga naar ‘Beheer advocaat’ en doorloop het proces ‘Toestemming geven pasaanvraag medewerker’.
3. Aanvraag pas met toegangscode  De medewerker  kan de advocatenpas of app voor zichzelf aanvragen.

Als het de eerste pas of app op de naam van de medewerker is, ontvangt deze per post een verificatiecode.
Ga naar het advocatenpasportaal en doorloop het proces ‘Start pasaanvraag met toegangscode’.
4. Bevestiging identiteit met verificatiecode

Deze stap geldt alleen als het de eerste pas of app op de naam van de medewerker is.

De medewerker rondt de aanvraag van de advocatenpas of app voor medewerkers af.

De eerste pasaanvraag moet bevestigd worden met de verificatiecode.

Ga naar het advocatenpasportaal en doorloop het proces ‘Start pasaanvraag met toegangscode’.
5. Betaling De medewerker kan de factuur downloaden. Na ontvangst van de betaling zal de pas of activeringscode van de app worden geproduceerd.  
6. Aflevering De pas of activeringscode wordt persoonlijk afgeleverd op een datum in overleg.   
7. Machtigingen De advocaat kan machtigingen aan de medewerker geven. Log in op het advocatenpasportaal, ga naar ‘Beheer advocaat’ - ‘Nieuw persoon machtigen’ en doorloop het proces ‘Ik wil een medewerker van mijn kantoor machtigen’.

 

Nog vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat.