Verlies, diefstal, vertrek

Verlies of diefstal van de advocatenpas
Verlies of diefstal van uw fysieke advocatenpas moet u direct doorgeven aan leverancier DigiCert+QuoVadis via qv.advocatenpas@digicert.com. Na verwerking van de melding is de pas definitief geblokkeerd. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden. De bij de pas behorende machtigingen blijven wel in stand. Vervolgens moet u een nieuwe pas aanvragen. Na ontvangst van de nieuwe pas kunt u weer inloggen. DigiCert+QuoVadis kan u dan verder informeren over de consequenties (waaronder de kosten voor de nieuwe pas) en de mogelijkheden.

Verlies of defecte smartphone met advocatenpas-app
Maak hiervan direct melding bij DigiCert+QuoVadis. Zij deactiveren dan uw app. Daarna kunt u een nieuwe activeringscode aanschaffen. Dit is kosteloos en de nieuwe activering krijgt dezelfde verloopdatum als de oude app.

Verhuizing naar een ander kantoor
Een advocaat die bij een ander advocatenkantoor gaat werken, kan zijn fysieke pas of app behouden. Op Mijn Orde moet de kantoorwisseling worden doorgeven. Na verwerking in BAR vervallen alle door de betreffende advocaat gegeven machtigingen. De advocaat behoudt wel zijn eigen rechten. Op het advocatenpasportaal kan de advocaat opnieuw personen machtigen.

Als een gemachtigde medewerker door slechts één advocaat is gemachtigd en deze advocaat vertrekt naar een ander kantoor, dan wordt de pas of app van de betreffende medewerker geblokkeerd, tenzij binnen een maand een machtiging wordt toegekend aan deze medewerker.

Een gemachtigde medewerker (niet-advocaat) die bij een ander advocatenkantoor gaat werken, behoudt zijn pas of app (mits de telefoon mee verhuist). De pas of app is immers persoonsgebonden. Op Mijn Orde moet de kantoorwisseling worden doorgeven. Na uitdiensttreding moet een advocaat op het nieuwe kantoor de medewerker via Mijn Orde verhuizen naar het nieuwe kantoor en binnen een maand moet een advocaat een of meer machtigingen aan de medewerker verlenen.

Vertrek uit de advocatuur
Een advocaat die vertrekt uit de advocatuur, dient zich via Mijn Orde van het tableau te laten uitschrijven. Na uitschrijving is de advocatenpas of app onmiddellijk geblokkeerd. Om misbruik te voorkomen moet de fysieke advocatenpas worden doorgeknipt en weggegooid.

Een gemachtigde medewerker (niet-advocaat) die vertrekt uit de advocatuur, moet door de advocaat uit dienst worden gemeld via Mijn Orde en moet zijn pas doorknippen en weggooien. Een advocatenpas of -app wordt na de uitdienstmelding automatisch ongeldig.