Voor de praktijk

Modellen, handleidingen, formulieren

Handleiding extern onderzoek

Handleiding extern onderzoek

De 'Handleiding voor advocaten en dekens ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij extern onderzoek' geeft advocaten heldere kaders voor hoe zij dienen te handelen bij een strafrechtelijk onderzoek en/of een extern onderzoek door toezichthouders. Ook beschrijft de handleiding de bevoegdheden daarbij van zowel de toezichthouders en opsporingsinstanties als de advocaat.

Meer informatie