Handleiding strafrechtelijke doorzoeking

De 'Handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking' geeft advocaten en dekens heldere kaders voor hoe zij dienen te handelen bij een strafrechtelijk onderzoek. Ook beschrijft de handleiding de bevoegdheden daarbij van zowel de opsporingsinstanties als de advocaat.

Downloads

  • Handleiding voor advocaten ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij strafrechtelijk onderzoek.
  • Handleiding voor dekens ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht bij strafrechtelijk onderzoek.
  • Stappenplan: wat te doen als Justitie voor de deur staat.

 Stappenplan als justitie voor de deur staat horizontaal