Zoeken

Zoekresultaten (4)

U heeft gezocht op: Asiel- en vreemdelingenrecht

 • pagina

  Raad van State

  Via het webportaal Mijn Zaak is het mogelijk in asiel- en bewaringszaken digitaal hoger beroep bij de Raad van State in te stellen. Voorlopig blijft digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij Afdeling bestuursrechtspraak nog op vrijwillige b ...

 • nieuwsbericht

  Vergoedingen voor schriftelijk horen asielzaken

  In de nieuwe aangevulde systematiek krijgt de advocaat 2 tot 4 punten naast de vergoeding die wordt afgegeven voor de A.A.-procedure. Het aantal punten hangt af van deelname aan het schriftelijk verhoor en het verdere verloop van de procedure. Voor e ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

  In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendr ...

 • nieuwsbericht

  Rechtspositie asielzoekers in de knel

  In zijn brief van 16 november aan de Tweede Kamer bericht de staatssecretaris dat rechtsbijstand in zijn visie alleen zal worden verstrekt na een voornemen tot afwijzing van een asielaanvraag. Aantasting rechtspositie Dit zou betekenen dat asielzoek ...