Zoeken

Zoekresultaten (9)

U heeft gezocht op: Asiel- en vreemdelingenrecht

 • pagina

  Raad van State

  Via het webportaal Mijn Zaak is het mogelijk in asiel- en bewaringszaken digitaal hoger beroep bij de Raad van State in te stellen. Voorlopig blijft digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken bij Afdeling bestuursrechtspraak nog op vrijwillige b ...

 • nieuwsbericht

  Complexiteit asielzaken vraagt om herijking vergoedingen

  In het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen, tijdschrijven en enkele andere onderwerpen’ voer ...

 • nieuwsbericht

  Extra aandacht voor belangen kind nodig bij nieuwe asielopvangwet

  Het wetsvoorstel moet een wettelijke basis bieden voor het (mede)verantwoordelijk maken van gemeenten voor de opvang van asielzoekers. De wetgever wil hiermee komen tot een meer evenwichtige opvang per provincie en gemeente en een meer structurele vo ...

 • nieuwsbericht

  NOvA schort deelname ontwikkeling rechtshulppakketten op

  De commissie-Van der Meer heeft in 2017 onderbouwd dat de vergoedingen die aan advocaten en mediators betaald worden in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ver onder de maat zijn. Uit een enquête van de NOvA is gebleken dat mede d ...

 • nieuwsbericht

  Oproep: ‘knellende’ wetgeving en/of uitvoering bestuursrecht

  Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, doet in dit kader de volgende oproep aan alle leden van de balie. "Het reflectieprogramma is beperkt tot (hoger)beroepszaken die vallen binnen de bevoegdheid van de Afdeling bes ...

 • nieuwsbericht

  Wetgevingsadvies over coronamaatregelen testbewijzen, quarantaineplicht en sluitingsbevoegdheid

  Tijdelijke wet testbewijzen covid-19Dit wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en ...

 • nieuwsbericht

  Vergoedingen voor schriftelijk horen asielzaken

  In de nieuwe aangevulde systematiek krijgt de advocaat 2 tot 4 punten naast de vergoeding die wordt afgegeven voor de A.A.-procedure. Het aantal punten hangt af van deelname aan het schriftelijk verhoor en het verdere verloop van de procedure. Voor e ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

  In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendr ...

 • nieuwsbericht

  Rechtspositie asielzoekers in de knel

  In zijn brief van 16 november aan de Tweede Kamer bericht de staatssecretaris dat rechtsbijstand in zijn visie alleen zal worden verstrekt na een voornemen tot afwijzing van een asielaanvraag. Aantasting rechtspositie Dit zou betekenen dat asielzoek ...