30jun

NOvA schort deelname ontwikkeling rechtshulppakketten op

De demissionair minister voor Rechtsbescherming is niet bereid tot betaling van een redelijke vergoeding aan sociaal advocaten in de rechtshulppakketten die deel uitmaken van de stelselherziening gefinancierde rechtsbijstand. Kwalitatief goede rechtsbijstand aan rechtzoekenden kan daardoor onvoldoende worden gewaarborgd. Daarom schort de NOvA de samenwerking bij deze ontwikkeling voorlopig op.

De commissie-Van der Meer heeft in 2017 onderbouwd dat de vergoedingen die aan advocaten en mediators betaald worden in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ver onder de maat zijn. Uit een enquête van de NOvA is gebleken dat mede daarom de helft van de sociaal advocaten overweegt te stoppen met het verlenen van rechtsbijstand in echtscheidingszaken. Dit brengt de toegang tot het recht voor mensen met een laag inkomen in gevaar.

Experiment scheiden
De directe aanleiding voor de opschorting is een in juli 2020 gestarte pilot waarin de ontwikkeling van oplossingsroutes voor mensen die willen scheiden centraal staat. Voor de werkzaamheden in dit project is een werkgroep samengesteld, waaraan onder andere de NOvA en de specialisatievereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) deelnemen. Het doel is om te onderzoeken wat nodig is om rechtzoekenden zo adequaat mogelijk te helpen bij hun (complexe) echtscheiding, waarbij een passende vergoeding wordt betaald zodat kwalitatief goede rechtsbijstand kan worden verleend.

Euros en weegschaalOnderbetaling niet acceptabel
Voor wat betreft de vergoeding voor de deelnemende sociaal advocaten wil de minister slechts een tarief van € 86,- per punt betalen in plaats van de huidige puntvergoeding van € 124,73. Daarmee maakt de minister onderbetaling tot norm, wat voor de NOvA en de vFAS niet acceptabel is en reden om de samenwerking op te schorten. Er is geen aanleiding af te wijken van de huidige puntvergoeding van € 124,73. Hierdoor wordt lijnrecht ingegaan tegen de recent aangenomen motie van SP/DENK (uitvoering Van der Meer, scenario 1, met ingang van 1 januari 2022).

Opschorting
De NOvA heeft signalen ontvangen dat deze onderbetaling direct doorwerkt naar de andere rechtshulppakketten. Dit betreft onder meer arbeidsongeschiktheid, asielrecht en vreemdelingenbewaring. De minister heeft altijd gesteld dat een redelijke vergoeding een belangrijke waarborg is als het gaat om goede rechtsbescherming voor rechtzoekenden. Dat dit niet kan worden gegarandeerd, betekent dat de NOvA ook de medewerking aan de ontwikkeling van deze rechtshulppakketten opschort. De NOvA ziet de ontwikkeling van oplossingsroutes als een goede verbetering van het huidige stelsel, dat kan leiden tot een verbeterde toegang tot het recht. Het is daarom betreurenswaardig dat de minister deze ontwikkeling stopzet door geen redelijke vergoeding in het vooruitzicht te stellen.

2021