Zoeken

Zoekresultaten (10)

U heeft gezocht op: Belastingrecht

 • pagina

  Hoge Raad

  Het beveiligde portaal Mijn Zaak Hoge Raad geeft toegang tot digitaal procederen. Advocaten kunnen hier met hun advocatenpas inloggen. Het portaal wordt gefaseerd opengesteld voor alle soorten zaken. Civiele vorderingszakenSinds 1 maart 2017 wordt i ...

 • nieuwsbericht

  In fiscale verzamelwet 2024 kritieken van NOvA verwerkt

  Op de eerdere in consultatie gebrachte versie van deze wetswijziging had onder meer de NOvA ernstige kritiek. De eerder voorgestelde wijziging hield een forse inperking van het verschoningsrecht in die onwenselijk en onnodig was. Een onderdeel van di ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op kort geding over de zaak Stibbe/OM

  In de uitspraak wijst de rechtbank op de bescherming van het verschoningsrecht door artikel 6 en artikel 8 van het EVRM en heeft de rechtbank beoordeeld of het OM de wijze waarop de bescherming van het verschoningsrecht in de Nederlandse wet- en rege ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe civiele confiscatieprocedure omzeilt strafrechtelijke waarborgen

  Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, bevat het wetsvoorstel een aantal deelvoorstellen. De belangrijkste is de introductie van confiscatie zonder veroordeling. Hiermee zou het mogelijk worden om goederen in beslag te nemen, zon ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel aanpassing ‘fiscaal’ verschoningsrecht is onnodig en onwenselijk

  Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de Belastingdienst inzage kan krijgen in de communicatie tussen (onder anderen) een advocaat en zijn client. Het recht op vertrouwelijke communicatie met geheimhouders als advocaten komt hierdoor onder druk te staan. ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel ‘fiscaal verschoningsrecht’ in consultatie

  Voordat dit consultatievoorstel het licht zag, heeft de NOvA (eerst door Bert Fibbe en later Petra van Kampen) met het Ministerie van Financiën een aanzienlijk aantal gesprekken gevoerd. Hierin is keer op keer het fundamentele belang van de gehe ...

 • nieuwsbericht

  Verplicht digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad

  De Hoge Raad organiseert deze maand vier bijeenkomsten, waar advocaten alvast het nieuwe systeem kunnen uitproberen en hun ervaringen met het ontwikkelteam kunnen delen: 1. woensdag 12 februari van 10.00 tot 11.30 uur2. donderdag 13 februari van 09. ...

 • nieuwsbericht

  Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies respecteert verschoningsrecht advocaten

  Dit wetsvoorstel is ter implementatie van de EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (EU) 2018/822. Op grond van deze zogeheten DAC6 zijn intermediairs, zoals belastingadviseurs, advocaten, accountants en financiële inst ...

 • nieuwsbericht

  NOvA tegen voorgenomen inperking van verschoningsrecht voor advocaten

  De NOvA deelt de opvatting dat als burgers of bedrijven belastingregels overtreden, de overheid binnen de grenzen van het recht tot effectieve aanpak daarvan moet kunnen overgaan. Dat neemt niet weg dat de NOvA zorgen heeft over de wijze waarop de st ...

 • blog

  De meldplicht en het verschoningsrecht bij grensoverschrijdende constructies

  Recent heeft de NOvA een webinar georganiseerd over de Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC6. De NOvA krijgt veel vragen van advocaten over hoe hieraan invulling te geven. Het doel van het webinar was om de EU Richtlijn 2018/822 nader te beschouwe ...