Hoge Raad

De Hoge Raad ontwikkelt een eigen systeem voor digitale toegankelijkheid.

Het beveiligde portaal Mijn Zaak Hoge Raad geeft toegang tot digitaal procederen. Advocaten kunnen hier met hun advocatenpas inloggen. Het portaal wordt gefaseerd opengesteld voor alle soorten zaken.

Civiele vorderingszaken
Sinds 1 maart 2017 wordt in civiele vorderingszaken verplicht gebruikgemaakt van Mijn Zaak Hoge Raad. Hier wisselen advocaten en de Hoge Raad berichten en documenten uit en kunnen procespartijen zelf hun digitale dossier inzien. Het webportaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad. Vanaf 1 april 2021 is het ook in civiele verzoekzaken in cassatie verplicht te procederen. 

Straf- en ontnemingszaken
Vanaf 17 december 2018 is het mogelijk om digitaal te procederen in strafzaken bij de Hoge Raad via Mijn Zaak Hoge Raad. Dit gold aanvankelijk alleen voor reguliere strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken. Sinds 1 februari 2020 is digitaal procederen ook mogelijk in alle andere strafzaken. Het digitaal procederen is vrijwillig. U kunt dus per zaak bepalen of u op papier of digitaal wilt procederen.

Belastingzaken
Vanaf 15 april 2020 is digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad verplicht voor advocaten. Het webportaal is ingericht voor digitaal procederen in het cassatieberoep in belastingzaken en in zaken tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De verplichting geldt voor zaken waarin op of na 15 april 2020 door de vorige instantie uitspraak wordt gedaan.

Wat hebt u nodig voor digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken?

  • De advocatenpas om in te loggen.
  • Een moderne internetbrowser en een goede internetverbinding om bestanden te kunnen uploaden.
  • Een scanvoorziening (300 dpi –24 bit) om documenten te digitaliseren.

Handleidingen en werkinstructies