26apr

Bedenkingen bij invoering van de alcoholmeter

De NOvA heeft de minister van Justitie en Veiligheid laten weten bedenkingen te hebben bij invoering van de alcoholmeter. Naast de nodige vraagtekens bij de noodzaak en effectiviteit is ook de betrouwbaarheid van de alcoholmeter niet boven iedere twijfel verheven.

Alcoholverbod iStock-657425426Met het wetsvoorstel wil de regering het mogelijk maken dat een verdachte of veroordeelde aan wie een alcoholverbod is opgelegd wordt gecontroleerd door middel van een alcoholmeter, in plaats van via bloed- of urinecontroles. De alcoholmeter meet door middel van een enkelband continu het alcoholgebruik via het zweet. Het gaat daarbij om een alcoholverbod als bijzondere voorwaarde bij een veroordeling of bij een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Bedenkingen
Gebaseerd op het advies van haar adviescommissie strafrecht vindt de NOvA de argumenten ter onderbouwing van de noodzaak en proportionaliteit van de alcoholmeter niet overtuigend. Ook is de verwachte effectiviteit van de alcoholmeter summier onderbouwd. Verder blijkt dat de betrouwbaarheid van de alcoholmeter niet boven iedere twijfel verheven is. Dit zou, gelet op de mogelijke gevolgen van overtreding van het alcoholverbod, wel het geval moeten zijn.

Keuzemogelijkheid
Gelet op de ingrijpendheid van het instrument en de daaraan klevende (praktische) bezwaren en nadelen, adviseert de NOvA om betrokken verdachten en veroordeelden de keuze te bieden tussen monitoring door middel van een alcoholmeter of door urinecontroles. Tegelijk onderstreept de NOvA het belang van een gecombineerde aanpak waarbij aan betrokkenen niet alleen (de keuze voor) een alcoholmeter wordt opgelegd, maar ook behandeling en begeleiding wordt geboden.

2021