21dec

NOvA: betrek extra kosten rechtsbijstand bij nieuw Wetboek van Strafvordering

De NOvA wil dat de gevolgen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de gefinancierde rechtsbijstand worden betrokken bij de besluitvorming. De effecten van het nieuwe Wetboek op de gefinancierde rechtsbijstand zijn, ondanks herhaald aandringen door de NOvA, niet in kaart gebracht.

Wetboek iStock-690153060De commissie Letschert heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, maar kon daarbij niet beschikken over gegevens met betrekking tot extra kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand. Onlangs is er een aanvang gemaakt met een onderzoek hiernaar. De commissie onderschrijft in haar rapport het belang van het in kaart brengen van alle kosten, en in het algemeen het belang van rechtsbijstand voor een goede werking van het nieuwe Wetboek. De uitkomsten van het nadere onderzoek zullen hierbij dienen te worden betrokken.

2020