Strafrecht en strafvordering

Het strafrecht is voortdurend in beweging. De NOvA volgt alle ontwikkelingen die de positie van rechtzoekenden en de praktijkuitoefening van strafrechtadvocaten raken op de voet, zowel qua wetgeving als beleid. Voorbeelden hiervan zijn verhoorbijstand en ZSM.

Ondersteund door de adviescommissie Strafrecht geeft de NOvA op strafrechtelijk gebied gevraagd en ongevraagd advies aan de regering en het parlement. Dit geldt ook voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering
Medio 2014 kondigde de minister van Veiligheid en Justitie het project Modernisering Wetboek van Strafvordering aan. De NOvA reageerde hierop op basis van een advies van de adviescommissie Strafrecht. Met de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering bood de minister van Veiligheid en Justitie in 2015 een voorlopige schets van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Naast het kritische advies van de NOvA heeft ook de Raad van State hierover een advies uitgebracht. Op 1 oktober 2015 informeerde de minister de Tweede Kamer over de plannen voor het nieuwe wetboek, waarop de NOvA een brief schreef aan de V&J-woordvoerders van de Tweede en Eerste Kamer. Op 7 februari 2017 zijn de eerste twee – van de in totaal acht – boeken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in consultatie gegeven. Na beoordeling van de voorstellen door de adviescommissie strafrecht heeft de NOvA op 30 juni 2017 advies uitgebracht. Op 30 november 2017 zijn boeken 3 t/m 6 in consultatie gegeven, waarover de NOvA op 31 juli 2018 advies heeft uitgebracht.

Petra van Kampen, voormalig lid algemene raad NOvA, over het nieuwe Wetboek van Strafvordering:

Petra van Kampen wetboek Sv