Zoeken

Zoekresultaten (16)

U heeft gezocht op: Voor uw kantoor

 • nieuwsbericht

  Modelkantoorhandboek geüpdatet

  De Verordening op de advocatuur verplicht u als advocaat te beschrijven hoe u aan bepaalde regels uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4). Artikel 32 van de Regeling op de advocatuur geeft hier verder invulling aan. Het modelkantoor ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij NN? Stap tijdig over.

  Advocaten die overstappen naar een andere verzekeraar doen er goed aan om vóór het einde van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering alle bestaande en mogelijke aanspraken te melden aan Nationale-Nederlanden. Deze zogeheten ‘omst ...

 • nieuwsbericht

  Check uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  De tool leidt u door de verschillende onderdelen die relevant zijn voor het controleren van uw huidige beroepsaansprakelijkheidsverzekering of het kiezen van een nieuwe verzekering en de daarbij benodigde dekking. Denk bijvoorbeeld aan het rechtsgebi ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe advocatenpas ook 5 jaar geldig

  Op 5 november starten de NOvA en DigiCert+QuoVadis met het uitgeven van een nieuwe generatie advocatenpassen. Uitgangspunt is dat er met de nieuwe pas niets verandert aan uw huidige machtigingen en rechten. Geldigheid en kostenAnders dan nu kun ...

 • nieuwsbericht

  Modelkantoorhandboek geactualiseerd

  In de laatste versie van het handboek zijn onder andere de instructie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het model kantoorklachtenregeling toegevoegd. Ook zijn de instructie intervisie gestructureerde feedback en het onderdeel over de ...

 • nieuwsbericht

  Geen vergunningplicht Wft voor advocaten

  De kwestie speelde sinds april 2017 nadat de AFM had aangekondigd dat advocatenkantoren ook onder de vergunningplicht zouden vallen, net als belastingadviseurs, accountants en gerechtsdeurwaarders. De AFM baseerde zich daarbij op de Leidraad Consumen ...

 • nieuwsbericht

  Modellen AVG voor de advocatuur beschikbaar

  Rond de 600 advocaten waren in het Utrechtse Mediaplaza samengekomen rondom de vraag: de AVG, wat moet ik ermee? Op veel bij advocaten levende vragen kon een panel van deskundigen onder leiding van onderzoeksjournalist en IT-expert Brenno de Winter d ...

 • nieuwsbericht

  Regelgeving beroepsaansprakelijkheidsverzekering gewijzigd

  De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan late ...

 • nieuwsbericht

  Handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking geactualiseerd

  Het doel van de handleidingen is onveranderd: zij geven advocaten en dekens handvatten om de vertrouwelijkheid van het contact tussen rechtzoekenden en hun advocaat te waarborgen wanneer sprake is van een doorzoeking bij een advocaat. Ook ditmaal is ...

 • nieuwsbericht

  Advocatenpas: alle diensten van de Rechtspraak via één machtiging

  Een advocaat kan aan een medewerker of collega een machtiging toekennen om namens hem/haar in te loggen op Mijn Rechtspraak en of op het digitale loket Rechtspraak. Op dit moment zijn dat nog twee afzonderlijke machtigingen, maar deze worden op verzo ...

 • nieuwsbericht

  Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2018

  Kijk hiervoor op het tabblad 'BAR Registratie' onder het kopje ‘Financiële Bijdrage 2018’ (onderaan het scherm) van Mijn Orde. Daarna kunt u direct de bewijsmiddelen toesturen via fb-nova@advocatenorde.nl.Heeft u voor 31 december 201 ...

 • nieuwsbericht

  Update modelkantoorhandboek NOvA

  De ‘Instructie digitale communicatie en ICT-beveiliging’ is grondig gewijzigd, en verder wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de Meldplicht datalekken. Meer informatie over het modelkantoorhandboek en een overzicht van de wijzigingen.

 • nieuwsbericht

  Richtlijn arbeidsvoorwaarden en model arbeidsovereenkomst ingetrokken

  Verder heeft de algemene raad aangegeven dat harmonisering wenselijk is. De raden van de orde zijn hiermee inmiddels aan de slag. Het streven is in de zomer van 2017 met een nieuw voorstel te komen.

 • nieuwsbericht

  NOvA betwist vergunningplicht AFM

  Volgens de AFM zijn advocatenkantoren vanaf 7 april verplicht om een vergunning aan te vragen. De AFM baseert zich op de Leidraad Consumenten en Incassotrajecten. De algemene raad van de NOvA betwist het standpunt van de AFM dat advocaten onder de v ...

 • nieuwsbericht

  CvA wijzigt regelgeving derdengelden

  Het CvA heeft ook ingestemd met het voorstel van de algemene raad (AR) van de NOvA dat advocaten met hun cliënten kunnen afspreken om derdengelden te gebruiken voor een eigen declaratie. Hierbij is niet langer per afzonderlijke declaratie vooraf ...

 • nieuwsbericht

  Stichting derdengelden alleen verplicht bij gebruik ervan

  Nu moet iedere advocaat zich aansluiten bij een stichting derdengelden, ook als een advocaat nooit derdengelden ontvangt. Dat veel advocaten nooit met derdengelden in aanraking komen, bleek eerder uit een NOvA-enquête. Deze groep komt in aanmer ...