Advocatenpas en -app

De advocatenpas is een persoonsgebonden authenticatiemiddel waarmee advocaten kunnen inloggen op beveiligde online applicaties van de NOvA (waaronder Mijn Orde) en de Raad voor de rechtspraak. Advocaten kunnen voor hun medewerkers een gemachtigdenpas aanschaffen, zodat die namens hen kunnen inloggen.

Iedere persoon kan maar één advocatenpas (een fysieke pas of app) hebben.

Zorgvuldig
Vanwege de mogelijkheden die de advocatenpas biedt voor zowel digitale als fysieke toegang, is het van groot belang zorgvuldig met deze pas om te gaan. De advocatenpas is gekwalificeerd op eIDAS betrouwbaarheidsniveau Substantieel. Daarnaast wordt de fysieke pas of de activeringscode van de app in persoon uitgereikt. De combinatie van die twee factoren zorgt ervoor dat de advocatenpas door de Rechtspraak voor digitaal procederen wordt geaccepteerd.

Meer informatie