Extra Gebrandydebat 'Toegang tot het recht'

Bij uitzondering vond op 6 juni 2018 een extra Gerbrandydebat plaats. Een keur aan sprekers sprak over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Raadsheer Ybo Buruma en advocaat Inez Weski verzorgden respectievelijk het inleidende en slotpleidooi.

Het debat, onder leiding van Astrid Joosten, stond geheel in het teken van de toegang tot het recht. Aanleiding vormden de huidige sessies van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand (het zogeheten ‘redesign rechtsbijstand’) en de keuze die de minister voor Rechtsbescherming rond de zomer gaat maken. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming was de hele avond aanwezig en gaf een toelichting op de stand van zaken van de 'redesign rechtsbijstand'. 

Ger. As     Plein

Pleidooi
Het inleidend pleidooi werd verzorgd door Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Hij stond stil bij de noodzaak van een redelijke vergoeding voor advocaten die juist mensen bijstaan die het vertrouwen in de rechtsstaat allengs verloren zijn. Strafrechtadvocate Inez Weski verraste de zaal en de minister met een vlammende slotpeidooi ter afsluiting van dit extra Gerbrandydebat.

Debat I: ‘Burgerperspectief’
Tijdens de eerste ronde stond de vraag centraal waar het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand aan moet voldoen, zodat burgers op een doeltreffende en doelmatige manier worden geholpen bij geschilbeslechting en probleemoplossing. De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars), rechter Dirk Vergunst en Ernst Radius van het Platform Sociaal Werk Nederland. Advocaten Reinier Feiner (VSAN), Dianne Kroezen (vFAS) deelden hun ervaringen en spraken hun grote zorgen uit tegenover de zaal en de minister. 

Debat II: ‘De overheid als wederpartij’
In de tweede ronde werd gediscussieerd over de dubieuze rol van de overheid die als ‘wederpartij’ inmiddels een van de grootste veroorzakers is van de toenemende druk op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Welke belangen worden hier nu mee gediend? Welke oplossingen liggen voor de hand? Deelnemers waren Leendert-Jan Visser (MKB-Nederland), Will Tiemeijer (WRR), emeritus hoogleraar Rechtssociologie Nick Huls, advocaten Eric Steller (NVJSA) en AR-lid Bernard de Leest.