DilemmApp

Screenshot DilemmApp HomeHet doel van de DilemmApp is om beroepsethiek op een speelse en inspirerende wijze onder de aandacht van de balie te brengen. Met de app wil de NOvA de discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten.  

Eens in de drie weken ontvangt de deelnemende advocaat in de app een nieuw dilemma, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen tegenstrijdige belangen. Er kan gekozen worden uit vier antwoorden. Na de gemaakte keuze is direct de respons van andere advocaten zichtbaar in percentages.

Persoonlijk profiel
De dilemma’s zijn aan drie belangen gekoppeld: een persoonlijk belang, een organisatiebelang en een maatschappelijk belang. Wordt bij de keuze vooral rekening gehouden met de positie binnen het kantoor, of wordt de keuze meer gemaakt op basis van principiële gronden? Na het invullen van drie dilemma’s ontvangt de deelnemende advocaat een persoonlijk profiel. Is hij of zij bijvoorbeeld een ‘politicus’ of juist meer een ‘idealist’?

Reageren
Op elk dilemma kan de deelnemer reageren en met andere advocaten discussiëren. Twee weken na publicatie van het dilemma plaatst de NOvA een slotopmerking, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze op een rijtje worden gezet. Ook is het mogelijk om zelf dilemma’s in te dienen binnen de app of deze te mailen naar communicatie@advocatenorde.nl

Anoniem
De DilemmApp is uitdrukkelijk niet bedoeld om het handelen van een advocaat te beoordelen. Deelname aan de app is anoniem, niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers en kosteloos.

Logo DilemmApp 2020Downloaden
De NOvA DilemmApp is gratis te downloaden in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).
Let op: selecteer de app met het blauwe logo en de witte pijlen.
Als u voor de eerste keer de app opent, wordt om een wachtwoord gevraagd. Vul hier in: Advocaat!