Civiel recht

In civiel recht is bij vorderingsprocedures enige tijd sprake geweest van verplicht digitaal procederen bij bepaalde rechtbanken. Inmiddels geldt weer overal dezelfde procedure.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht
De Rechtspraak heeft een basisplan opgesteld voor de digitale toegankelijkheid van het civiel recht en het bestuursrecht. Het doel van dat plan is om het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen.

Het plan heeft een looptijd van in totaal 4 jaar. In die periode moeten 16 zaakstromen digitaal toegankelijk worden bij de rechtspraak. Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraak en de systeemkoppeling Aansluitpunt Rechtspraak aangepast: van een alles-in-1-systeem naar een ‘digitale brievenbus’ met dossierfunctie. Via de digitale brievenbus kunnen partijen zaken indienen, processtukken digitaal uitwisselen en digitaal corresponderen met de Rechtspraak. 

Digitaal indienen beslagrekesten
Na een succesvolle pilot kunnen advocaten vanaf 15 november 2021 bij alle rechtbanken digitaal beslagrekesten indienen. Dit biedt de advocatuur een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Ook hebben advocaten altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en de bijbehorende correspondentie in een digitaal zaakdossier.