Bestuursrecht

De Rechtspraak heeft een basisplan opgesteld voor de digitale toegankelijkheid van het civiel recht en het bestuursrecht. Uitzondering hierop is het asiel- en bewaringsrecht, waar digitaal procederen verplicht is. Sinds 1 maart 2021 is het ook mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in reguliere vreemdelingenzaken.

Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

Het doel van het basisplan is om het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen. Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraak en de systeemkoppeling Aansluitpunt Rechtspraak aangepast: van een alles-in-1-systeem naar een ‘digitale brievenbus’ met dossierfunctie. Via de digitale brievenbus kunnen partijen zaken indienen, processtukken digitaal uitwisselen en digitaal corresponderen met de Rechtspraak.

Digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken
Zaken lopen via een beveiligd webportaal: Mijn Rechtspraak. Daar dient u stukken in, ontvangt u berichten van de rechter of de griffier en kiest u zittingsdata. Uiteindelijk ontvangt u een digitaal getekende uitspraak. Wanneer iemand een nieuw stuk aan een dossier toevoegt, of wanneer een zittingsdatum bekend wordt, krijgt u hiervan een e-mailnotificatie. U logt vervolgens in bij Mijn Rechtspraak om deze informatie te bekijken. Inloggen bij Mijn Rechtspraak doet u met de advocatenpas. Net zoals nu het geval is, kunt u medewerkers machtigen om namens u toegang te krijgen tot dossiers in Mijn Rechtspraak.

Hoe werkt digitaal procederen in reguliere vreemdelingenzaken
U kunt uw zaak indienen via het digitale DPC-formulier of het papieren CIV-formulier. Op dat formulier kunt u invullen dat u de procedure digitaal verder wil voeren. Na de ontvangstbevestiging van het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV), kunt u de zaak digitaal vinden in Mijn Rechtspraak.

Wat hebt u nodig voor digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken en reguliere vreemdelingenzaken

  • De advocatenpas om in te loggen.
  • Een moderne internetbrowser en een goede internetverbinding om bestanden te kunnen uploaden.
  • Een scanvoorziening (300 dpi – 24 bit) om documenten te digitaliseren.

Werkinstructies en handleidingen

Digitaal procederen ter zitting
Mijn Rechtspraak is een communicatiekanaal en daarom niet geschikt om tijdens een zitting te raadplegen. Via Mijn Rechtspraak komt u bij de originele documenten, dus zonder uw aantekeningen. Daarnaast wordt u na enige tijd inactiviteit automatisch uitgelogd waardoor u de inlogprocedure opnieuw moet doorlopen. Zorg dat u de dossierstukken op uw laptop gedownload hebt zodat u ze altijd kunt raadplegen. U kunt ook het papieren dossier meenemen naar de zitting.

Een tablet is niet het meest geschikte apparaat om te gebruiken voor het raadplegen van stukken. Het scrollen door het dossier op een tablet ervaren veel advocaten als onhandig.
Een papieren stuk dat op de zitting wordt aangeleverd, zoals spreekaantekeningen, kan de rechter ter zitting vanaf papier behandelen. Daarna kan het stuk worden gescand en toegevoegd aan het digitale dossier. Het is aan de zittingsrechter om hierover te beslissen. 

Voor een gemachtigde collega of iemand anders van het kantoor is het mogelijk om namens de advocaat in te loggen. Als u een probleem heeft met uw advocatenpas of de cardreader, dan kunt u contact opnemen met DigiCert+QuoVadis via 030-2324320 of via qv.advocatenpas@digicert.com. Dat geldt ook als uw advocatenpas is verlopen.

Aansluitpunt
Gebruikmaken van Mijn Rechtspraak kan nu alleen door in te loggen met de advocatenpas. In de toekomst zal het mogelijk worden voor bestuurszaken een directe koppeling aan te brengen tussen uw kantoorsoftware en het systeem van de Raad voor de rechtspraak.

Onderhoud en storingen
Bij onderhoud en/of een storing aan Mijn Rechtspraak kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Raadpleeg de pagina Onderhoud en storingen voor meer informatie.