Toezicht

In faillissementen, bewind en schuldsanering wordt al voor een groot deel digitaal gecommuniceerd met de rechtbank.

Faillissementen
In het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak Toezicht – Faillissementen wisselt u met de rechtbank digitaal gestructureerde informatie uit over een zaak. In alle soorten nieuwe faillissementszaken werkt u via Mijn Rechtspraak.

Werkinstructies en handleidingen

Bewind
Professionele bewindvoerders van beschermingsbewinden gaan digitaal communiceren met de rechtbank via het Aansluitpunt Toezicht. Met deze systeemkoppeling hebben bewindvoerders vanuit hun eigen digitale administratiesysteem een rechtstreekse verbinding met het digitale systeem van de Rechtspraak. Sinds november 2017 nodigen alle rechtbanken professionele bewindvoerders uit om digitaal te gaan communiceren in bewindszaken. Dit gebeurt in een geleidelijk tempo, per kantoor.

De rechtbank nodigt u uit om digitaal te gaan communiceren. U maakt dan vanuit uw eigen kantoorsysteem een rechtstreekse verbinding met het digitale systeem van de Rechtspraak. Via een systeemkoppeling - het Aansluitpunt Toezicht - wisselt u geautomatiseerd gegevens uit met de rechtbank.

Via het Aansluitpunt Toezicht kunt u:

  • de rechter verzoeken om machtigingen;
  • een boedelbeschrijving en een rekening en verantwoording indienen;
  • beslissingen van de rechter inzien;
  • berichten versturen naar en ontvangen van de rechtbank.

Werkinstructies en handleidingen

Schuldsanering
De Raad voor de rechtspraak voert digitaal communiceren in Wsnp-zaken (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen) landelijk in. Vanaf september 2020 nodigen rechtbanken in een geleidelijk tempo professionele bewindvoerders daarvoor uit. Dit is het vervolg op de proef die 3 rechtbanken het afgelopen half jaar uitvoerden samen met een aantal bewindvoerders.

Als de rechtbank u heeft uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot, kunt u als bewindvoerder inloggen op Mijn Rechtspraak. Daar kunt u:

  • verslagen indienen volgens het Recofa-model;
  • verzoeken inzien;
  • beslissingen van de rechter-commissaris inzien;
  • berichten ontvangen en versturen.

Werkinstructies en handleidingen

Onderhoud en storingen
Bij onderhoud en/of een storing aan Mijn Strafdossier kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Raadpleeg de pagina Onderhoud en storingen voor meer informatie.