10aug

Advocaten gezocht voor kosteloze rechtsbijstand gedupeerden mijnbouwschade

Gedupeerden van de mijnbouwschade in Groningen kunnen kosteloze rechtsbijstand krijgen. Dit is geregeld in de ‘Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen’, die 9 augustus 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de uitvoering van de regeling worden advocaten en mediators gezocht. Advocaten uit heel Nederland kunnen deelnemen aan deze subsidieregeling. Zij krijgen hiervoor een basisvergoeding.

Verkeersbord Groningen.weiland.huizen.iStock-1162336578De regeling van de Raad voor de Rechtsbijstand biedt rechtsbijstand en mediation aan eigenaren van gebouwen die vanwege schade of versterking bijstand nodig hebben in het schadeherstel- of versterkingsproces. Deze schade moet ontstaan zijn door aardgaswinning en/of gasopslag. In de regeling gelden voor de eigenaren geen inkomens- en vermogenseisen en er is geen eigen bijdrage verschuldigd. De bijstand van zowel een advocaat, mediator als bouwkundig/financieel adviseur is daarmee kosteloos voor de getroffen eigenaren. De subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023.

Basisvergoeding
De basisvergoeding voor rechtsbijstand door advocaten bedraagt veertig punten per fase, in zowel het traject voor de schadevergoeding als voor de versterking. Aanvullend daarop zijn enkele toeslagen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een onkostenvergoeding. Voor advocaten die nog niet eerder deelnemer zijn geweest in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand organiseert de Raad voor de Rechtsbijstand online informatiebijeenkomsten op dinsdag 12 september 2023.

Meer informatie
- Aanmelden
- Achtergrondinformatie Raad voor de Rechtsbijstand
- Veelgestelde vragen Raad voor de Rechtsbijstand
- Staatscourant

2023