29jan

Advocaten in actie voor rechtsbijstand

De Nederlandse orde van advocaten roept, samen met de specialisatieverenigingen, alle advocaten op om donderdag 1 februari om 12.30 uur te demonstreren tegen de bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Oproep Togaprotest: donderdag 1 februari 12.30 uur, Hofplaats Den Haag

“Na jarenlang praten, beleidsnota’s, kamerbrieven en allerhande onderzoeken is het tijd voor een duidelijk signaal vanuit de balie”, aldus een bevlogen Bart van Tongeren, algemeen deken van de NOvA. Volgens Van Tongeren is de rek eruit en mag er niet langer beknibbeld worden op de toegang tot het recht. “Na jarenlang achterstallig onderhoud aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand houdt het kabinet de hand op de knip. Wij komen op voor al die burgers die door toedoen van de overheid straks hun recht niet meer kunnen halen.”

Debat Tweede Kamer
Aanleiding voor de demonstratie is een debat in de Tweede Kamer op 1 februari over de gefinancierde rechtsbijstand en het rapport van de commissie-Van der Meer. Deze commissie stelt dat er jaarlijks een investering van € 127 miljoen extra nodig is. Het debat in de Kamer volgt op het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag.

Rol overheid
Volgens Van Tongeren is het twee voor 12: “De bezuinigingen hebben hun tol geëist. We praten al jarenlang over verbeteringen van het stelsel, maar het stokt bij de daadwerkelijke uitvoering omdat men er geen budget voor wil vrijmaken. De overheid is zelf een van de grootste veroorzakers van het beroep op rechtsbijstand door het invoeren van nieuwe, complexe wet- en regelgeving. Maar ook door het -soms tegen beter weten in- uitlokken of voeren van procedures. Je komt tegenover de overheid te staan en diezelfde overheid maakt het onmogelijk je recht te halen.”

Volgens de NOvA moet er niet alleen geïnvesteerd worden om het stelsel te verduurzamen, maar moet de overheid aan de slag met het ontwikkelen van minder complexe en meer conflictmijdende regelgeving. Dan zijn mensen niet genoodzaakt bezwaar te maken en worden ze niet door de overheid voor de rechter gedaagd. Inmiddels is bij 60 procent van de zaken in het stelsel de overheid zelf partij. Het is volgens de NOvA van belang dat het kabinet zich dit realiseert en naar de rol van de overheid kijkt als het gaat om de druk op rechtsbijstand te beperken.

Toegang tot het recht
Het is niet de eerste keer dat advocaten demonsteren voor een evenwichtige toegang tot het recht. In 2013 en 2008 is ook gedemonstreerd tegen plannen om te bezuinigen op het stelsel. In 2011 kwamen advocaten en rechters met succes in verweer tegen plannen om de griffierechten te verhogen. Dit zou de gang naar de rechter voor burgers duurder maken. De Eerste Kamer heeft deze plannen tegengehouden.

2018