15sep

Arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur: tekort sociaal advocaten problematisch

“Arbeidsmarkttekorten zijn tegenwoordig in bijna elke sector te zien, maar de tekorten die zich op niet al te lange termijn in de sociale advocatuur zullen voordoen zijn bijzonder problematisch”, dit schrijft onderzoeksbureau Panteia in het arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand, in nauwe samenwerking met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA).

SociaalHet onderzoek moet handvatten bieden om te bevorderen dat ook in de toekomst het aanbod van sociaal advocaten voldoende blijft om aan de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand te blijven voldoen. De Raad adviseert de minister een quick scan te maken naar de mogelijkheden om het te ver uiteenlopen van het uurtarief van de commerciële advocatuur en dat van de gefinancierde rechtsbijstand te beperken. Verder adviseert de Raad het forfaitaire systeem structureel actueel te houden na de substantiële stap met de invoering van scenario 1 Van der Meer. En als derde adviseert de Raad de minister om samen met de NOvA en de Raad een plan voor de structurele bevordering van innovatie en aantrekkelijkheid van het vak te maken, met bijbehorend structureel budget. 

Integraal plan
De NOvA is met de Raad van mening dat de conclusies iedereen met de neus op de feiten drukt. Dit vraagt niet om enkele maatregelen maar om een integraal plan, waarbij alle stakeholders betrokken moeten worden. Daarnaast moet er perspectief komen voor de huidige groep van sociaal advocaten. Dat betekent niet alleen dat het aantal uren per zaak periodiek moet worden herijkt maar tevens dat het uurtarief voor gefinancierde rechtsbijstand herzien moet worden, dat bedraagt inmiddels nog maar de helft van het markttarief.

Meer informatie
Rapport 'De arbeidsmarkt voor de Sociale Advocatuur' door onderzoeksbureau Panteia
Arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur gepubliceerd (nieuwsbericht Raad voor Rechtsbijstand 15 september 2022)

2022