8jun

BA2020 workshops II, III en IV: Nut en noodzaak cognitieve toelatingstoets breed gedeeld, discussie over assessment

Tijdens de workshops over de contouren van de beroepsopleiding voor advocaten in 2020 (kortweg: BA2020) in Eindhoven en Den Haag (twee sessies) stonden de deelnemers positief tegenover een cognitieve toelatingstoets aan de voorkant van de beroepsopleiding.

Met deze (selecterende) toets wordt het minimale startniveau van studenten bepaald (de mate waarin de studenten de leerstof vanuit die universiteit beheersen). Met als effect dat de advocaat-stagiaires zich tijdens de BA primair kunnen richten op het toepassen van de stof en bijbehorende vaardigheden. Hierdoor wordt de noodzaak van herhaling in de beroepsopleiding gereduceerd. 

Als onderdeel van de toelatingstoets oriënteert de NOvA zich op de mogelijkheid om de ‘geschiktheid voor het beroep’ te toetsen via een assessment. Denk hierbij aan met name niet-leerbare vaardigheden zoals analytische vaardigheden. Het gezelschap van advocaten, opleidingsdeskundigen en vertegenwoordigers van OM en rechterlijke macht discussieerde over de toegevoegde waarde van een dergelijk assessment. Verder werd lang stilgestaan bij de invulling en het verschil tussen proces- en praktijkvaardigheden. Is, net zoals voor ethiek geldt, een pakket aan basisvaardigheden te definiëren dat voor elke advocaat als basis dient?

Ook de nadruk op het meer toepassen van kennis, de nadruk op specialisatie en de aandacht voor digitale vaardigheden werden goed ontvangen. De aanwezigen staan ook positief tegenover het voorstel van een persoonlijk ontwikkelplan dat als spoorboekje dient voor zowel de patroon, mentor en advocaat-stagiaire. Via een dergelijk ontwikkelplan wordt de samenhang van de verschillende onderdelen binnen de opleiding gewaarborgd. Een versterkt patronaat geldt daarbij als denkrichting. Verder werd het belang van heterogeen samengestelde groepen stagiaires bij het ethiekonderwijs nog eens onderstreept door de deelnemers.

Voor het vervolgtraject, dat resulteert in een openbare consultatie in de zomer van dit jaar, gaat de NOvA de aandachtspunten uit de workshops verder uitwerken. Dit betreft onder meer de precieze invulling van proces- en praktijkvaardigheden, de positionering en invulling van een toelatingstoets, welke onderdelen van de beroepsopleiding (onder strenge accreditatie) door kantoren en mogelijk anderen verzorgd kunnen worden en de extra aan het patronaat te stellen eisen.

2017