22feb

Baliebrede consultatie over verplichte opleidingspunten

De NOvA is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de advocatuur. In het kader van het integrale kwaliteitsbeleid wil de algemene raad van de NOvA kwaliteitsversterkende maatregelen in de vorm van verplichte opleidingspunten in de regelgeving opnemen.

Volgens dit voorstel dienen advocaten een minimum van 10 opleidingspunten per jaar te behalen om op specifieke rechtsgebieden zaken te kunnen behandelen. Dit geldt voor zowel betalende zaken als toevoegingszaken. Voor de selectie van deze rechtsgebieden is in eerste instantie de ‘kwetsbare cliënt’ als uitgangspunt genomen. Het gaat hierbij om acht rechtsgebieden: arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht, jeugdrecht, personen-, familie & erfrecht, psychiatrisch patiëntenrecht, strafrecht (waaronder rechtsbijstandverlening aan slachtoffers en benadeelde partij) en vreemdelingen- en asielrecht.

Baliebrede consultatie
De algemene raad is zich ervan bewust dat dit plan een grote stap is en daarom gepaard dient te gaan met een zorgvuldig proces. Om deze reden is ervoor gekozen om het voorstel eind maart met een baliebrede consultatie op de website van de NOvA te plaatsen. Het college van afgevaardigden wordt in verschillende stappen vroegtijdig bij dit traject betrokken. De planning is dat in de CvA-vergadering van juni 2017 een inhoudelijke behandeling van dit voorstel plaatsvindt. Dit moet leiden tot een wijziging van de Voda, ter bespreking in de CvA-vergadering van september 2017.

2017