1apr

Extra voorschotregeling voor sociaal advocaten geopend

Sociaal advocaten kunnen vanaf nu aanspraak maken op de extra voorschotregeling van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Deze regeling is bedoeld om sociaal advocaten in hun financiële continuïteit te ondersteunen en geldt naast de reguliere voorschotregeling van de RvR.

De regeling geldt voor advocaten die staan ingeschreven bij de RvR en die in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebben gekregen. Er mag geen sprake zijn van beslag, faillissement, surseance van betaling of cessie van toevoegingsvergoedingen. De regeling is tot stand gekomen in overleg met de NOvA en het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

U kunt de voorwaarden, wijze van berekenen en een link naar het aanvraagformulier vinden op de website van de RvR. Aanvragen kan tot 1 augustus 2020.

Aanvullende maatregelen
De NOvA heeft in een brief aan minister Dekker gepleit voor een noodfonds en een verlenging en verhoging van de voorschotregeling voor sociaal advocaten om ook op de langere termijn de continuïteit te borgen.

Zie ook:

2020