30mrt

NOvA vraagt minister om extra steunmaatregelen voor sociale advocaten

De NOvA heeft vandaag in een brief aan minister Dekker voor Rechtsbescherming gepleit voor een noodfonds en een verlenging en verhoging van de voorschotregeling. Boven op de al afgekondigde noodmaatregelen moet dit ervoor zorgen dat de sociale advocatuur overeind blijft, zodat de toegang tot het recht voor on- en minvermogenden is gewaarborgd.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosDoor de noodzakelijke coronamaatregelen met betrekking tot de rechtspleging zijn bij de NOvA de zorgen toegenomen over de financiële positie van sociale advocaten. De sociale advocatuur verkeerde al voor de coronacrisis in zwaar weer en de verwachting is dat dit de komende tijd zal verergeren. Voor de meeste advocaten die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand wordt rekening gehouden met een terugloop in omzet van circa 90%.

Om de knelpunten goed in kaart te brengen, heeft de NOvA navraag gedaan binnen de balie en met specialisatieverenigingen gesproken over de problemen waar zij nu tegenaan lopen. In de brief aan minister Dekker worden als oplossingen genoemd een noodfonds voor de sociale advocatuur en een verlenging en verhoging van de voorschotregeling.

Noodfonds voor sociale advocatuur
Zeker nu de maatregelen van de regering langer gaan duren dan 6 april, zal de financiële situatie van getroffen sociale advocaten verder verslechteren. Sociale advocaten die in acute financiële problemen (dreigen te) komen, zouden volgens de NOvA en specialisatieverenigingen een beroep moeten kunnen doen op een noodfonds. Hieruit zouden advocaten – goed onderbouwd – een uitkering kunnen aanvragen, bijvoorbeeld een forfaitair bedrag per maand.

Dit is nodig in aanvulling op de compensatiemaatregelen van de overheid voor ondernemers (TOGS, NOW), waar sociale advocaten niet of slechts marginaal van kunnen profiteren. Ook is de tegemoetkoming van € 1.500,- op grond van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) onvoldoende om de meeste kantoren overeind te houden.

Verlenging van de voorschotregeling
Samen met het tussentijds declareren van extra uren en de zittingstoeslag biedt de beoogde voorschotregeling, zoals die vorige week is aangekondigd, onvoldoende soelaas. Een voorschot van 50% gedurende drie maanden is voor overbrugging van de gehele coronacrisis te weinig, zeker nu de situatie lijkt aan te houden tot 1 juni en de omzetdaling voor veel kantoren voor langere tijd zal voortduren. De voorschotregeling zou daarom in ieder geval moeten worden verlengd.

Meer informatie
• Download de brief van de NOvA aan de minister voor Rechtsbescherming.
• Kijk voor meer informatie in het dossier coronavirus.

 

2020